Aile sağlığı ve mutluluğu için belgelendirilmiş Dünya'nın en kapsamlı bilimsel internet sitesi, ölçüyü bilim ve imanla inşa ediyoruz.

117770193


Gizlilik politikası"

Önsöz:

Biz, Dr. Jameel Al Qudsi Group olarak internet üzerindeki verilerinizin gizliliği ile ilgili endişelerinizi anlıyoruz. Bu poliçenin amacı internet üzerinde sitemizi ziyaret ederken sizinle ilgili topladığımız verileri nasıl kullandığımız hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız.

Faaliyet Beyanı

Dr. Jameel Al Qudsi Group, uygulanabilir ve yeterli iç kontrolleri tasarlayarak, uygulayarak ve sürekli iyileştirerek, müşterilerinin güvenini kazanarak, işini en üst düzeyde etik standartlarla yerine getirmeyi ve müşterilerine hizmet etmeyi taahhüt eder. Dr. Jameel Al Qudsi Group, web sitelerini ziyaret eden kişilerin mahremiyetine saygı duyarak, kullanıcıların gizliliğinin korunmasını sağlamayı taahhüt eder. Buna göre, kullanıcılar tarafından sağlanan tüm verileri büyük bir özen ve titizlikle toplayıp yönetiriz. Dr. Jameel Al Qudsi Group, kullanıcılar tarafından sağlanan verileri kullanıcılar tarafından onaylanmayan ve / veya kanunların izin vermediği şekilde kullanmaz. Bu sitedeki Kullanıcılardan istenen tüm ve tüm Veriler, aşağıda belirtilen ""Gizlilik Politikası"" na uygun olarak kullanılacaktır. Dr. Jameel Al Qudsi Group ‘un websitesi kamuya açık ve güvenli alanlardan oluşmaktadır, kamuya açık sayfalar hiçbir kişisel bilgi paylaşılmadan gezilebilmektedir. Jameel Al Qudsi Group güvenli sayfalarına ulaşmak için “iletişim bilgileri” girilmelidir.

Politika kapsamı

Bu Politikanın Kapsamındaki Web Siteleri

Bu Gizlilik Politikası tüm Dr. Jameel Al Qudsi Group'un sahip olduğu ve yönettiği web siteleri ve alanları için geçerlidir. Bu ""Gizlilik Politikası"", Dr. Jameel Al Qudsi Group adına hizmet eden satıcılar / tedarikçiler tarafından yönetilen web sitelerine veya alanlara da aynı şekilde uygulanacaktır.

Uygulamaya yönelik Etkili Yerler

Bu politika Dr. Jameel Al Qudsi Group’un sahip olduğu tüm web sitesi/alan adlarını ve bunları yöneten, erişimi olan satıcı / tedarikçilerin konumundan bağımsız olarak tümüne uygulanır. p>

Diğer Sitelere Linkler

Jameel Al Qudsi Grubu'nun web sitesinde, tıklandığında kullanıcıları Dr. Jameel Al Qudsi Group web sitesinin dışındaki diğer sitelere yönlendiren hiper bağlar bulunabilir. Tüm bu hiper bağlar, istekte bulunan kullanıcı'yı yeni bir pencerede harici bir siteye yönlendirecek şekilde programlanmıştır. Kullanıcılar şuna dikkat etmelidir ki, Dr. Jameel Al Qudsi Group bu ürün / hizmetlerin hiçbirini ne destekler ne de onaylamaktadır ayrıca bu websitelerinin üzerinde herhangi bir kontrol veya denetimi bulunmamaktadır. Dr. Jameel Al Qudsi Group, bu sitelerin güvenlik ve gizlilik uygulamaları da dahil olmak üzere kullanıcıların bu siteleri ziyareti esnasında sağladığı bilgi / verilerin güvenliğini sağlamakla sorumlu değildir. Dr. Jameel Al Qudsi Group, web sitesindeki bu hiper bağların amacı sadece kullanıcıların daha kolay arama yapabilmesini ve bilgi sağlayan tarafları daha kolay tanımasını sağlamaktır, Örneğin: Küresel araştırma merkezleri tarafından yayınlanan belgeli bilimsel çalışmalar.

Çerezler

Çerez, bir web sunucusu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından saklanan bilgilerdir. Daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa talebinde bulunduğunda bu bilgiler sunucuya geri gönderilir. Bu, web sunucusunun web tarayıcısını tanımlamasını ve izlemesini sağlar. Dr. Jameel Al Qudsi Group'un web sitesi kullanıcıları takip etmek için oturum tanımlama bilgilerini kullanabilir, ancak bunun tek amacı kullanıcıların web sitesi ziyaretini kolaylaştırmak ve web sitesi kullanım istatistiklerini toplayıp analiz ederek kullanıcılara daha iyi çevrimiçi deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir.

Web Sitesinin Bilgi Toplaması

Dr. Jameel Al Qudsi Grubu, kullanıcılarına daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmek için web sitesindeki belirli noktalarda kullanıcılarından belirli verileri istemektedir. Dr. Jameel Al Qudsi Group, kullanıcılardan toplanan tüm bilgileri gizli tutacak ve yetkili personeli veya yetkili tedarikçileri bu bilgilere yalnızca ihtiyaçları doğrultusunda ulaşabileceklerdir p>

Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz

Dr. Jameel Al Qudsi Group, söz konusu verileri kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara doğru ve isabetli hizmetleri vermeye ve özellikle de aşağıdaki nedenlerden dolayı istemektedir: - daha iyi karar verebilmek; - Dr. Jameel Al Qudsi Group’un ürün ve servislerini iyileştirmek; - Pazarlama araştırması amacıyla size ulaşıp, sizinle e-posta, telefon, faks veya posta yoluyla iletişime geçebiliriz; - Yeni ürün veya hizmetler hakkında düzenli olarak promosyon amaçlı eposta gönderimi - Web sitesinin kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi.

Belirli Bilgilerin Toplanması

Kullanıcılar herhangi bir kişisel bilgi vermeden web sitesinin Genel Alanlarına göz atabilirler. Dr. Jameel Al Qudsi Group'un daha fazla bilgi talebi formu, kullanıcıların bizimle iletişim bilgilerini paylaşmalarını gerektirir. Bu bilgi, Dr. Jameel Al Qudsi Group'un web sitesindeki ürün ve servisleri hakkında bilgi almak isteyenleri bilgilendirebilmek ve ilgili konularını ele almak için kullanılır. Ayrıca bu bilgiler gerektiğinde müşteri ile iletişime geçmek için de kullanılır. Zaman zaman bu siteden toplanan bilgiler, Dr. Jameel Al Qudsi Group web sitesindeki ürünlerle ilgili bilgi sağlamak ve ilgilerini çekebilecek ürün ve hizmet hakkında bilgilendirmek için kullanılacaktır. .

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Dr. Jameel Al Qudsi Group, şahsi bilgileri kısmen veya tamamen satış ortakları, stratejik ortakları veya başka kuruluşlara satmaz, kiralamaz, veya ödünç vermez. Yalnızca ilgili satıcılar / tedarikçiler, bağlı bulunduğu kuruluş veya stratejik ortaklar talep ettiği durumlarda, bu tarz bilgiler Dr. Jameel Al Qudsi Group tarafından, taraflarla sadece zorunlu durumlarda paylaşılır. Bu gibi durumlarda, satıcıları / tedarikçileri, iştiraklerini ve / veya stratejik ortaklarını, paylaşılan bilgilerin belirtilen amaçlar dışında kullanmamalarını garanti altına almak adına Karşılıklı Gizli Anlaşmalar'ına tabi tutulmaktadır >

Kişisel Bilgilerin bildirimi

Dr. Jameel Al Qudsi Group, bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar için Makul derecede gerekli olan herhangi bir nedenle, Dr. Jameel Al Qudsi Grubu çalışanlarının, memurlarının, acentelerinin, tedarikçilerinin veya taşeronların herhangi birisine kullanıcılar hakkında bilgi verebilir. Dr. Jameel Al Qudsi Group aşağıdaki nedenlerle kişisel bilgileri paylaşabilir: - Herhangi bir hukuki işlem ya da muhtemel yasal işlemle bağlantılı olarak; - Harici işlemler için. Talimatlarımıza göre ve gizlilik politikasına uygun olarak sınıflandırılan şirketlere ve güvenilir kişilere kişisel bilgiler sağlanmaktadır; - Jameel Al Qudsi Group’un yasal haklarını oluşturmak, uygulamak veya savunmak (sahtekârlığın önlenmesi ve riskin azaltılması amacıyla başkalarına bilgi verilmesi de dahil olmak üzere); - Dr. Jameel Al Qudsi Group'un makul surette inandığı herhangi bir kişiye, Dr. Jameel Al Qudsi Group mahkemenin veya makamın uygun yollarla talep etmesi durumunda muhtemel kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi için bir mahkemeye veya yetkili bir makamlara başvurması mümkündür. .

Eposta Listesi Gizliliği

Dr. Jameel Al Qudsi Group, hizmetleri hakkında ek bilgi istemek istediklerini bildiren kişilerden toplanan e-posta listelerini kullanmaktadır. Ayrıca, Dr. Jameel Al Qudsi Group, Dr. Jameel Al Qudsi Group'un sağladığı hizmetler hakkında ek bilgi talep eden kişilerden oluşan e-posta listelerini kullanmaktadır.

Eposta Listesi Gizliliği

Yukarıdaki istisnalar göz önüne alındığında, Dr. Jameel Al Qudsi Group, diğer üçüncü taraflara e-posta listeleri satmaz, kiralamaz veya paylaşmaz. Dr. Jameel Al Qudsi Group, e-posta listelerini diğer veritabanlarına bağlamaz. Dr. Jameel Al Qudsi Group, web sunucusunda e-postaları veya kişisel bilgileri saklamaz. Kişisel olarak tanımlayabilen tüm bilgiler, güvenlik duvarının arkasındaki sunucularda saklanır..

Kişisel Bilgilerinize Üçüncü Şahısların Erişimi

Dr. Jameel Al Qudsi Group, Kullanıcıların kişisel bilgileri analiz etme amacıyla üçüncü şahıslarla çalışabilir. Bu durumlarda, bilgiler sadece Dr. Jameel Al Qudsi Group'un resmi işlemler amacıyla kullanılır. Dr. Jameel Al Qudsi Group anlaşmalı olarak bu tedarikçilerin, diğer faaliyetler için kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanmalarını ve bunları başka taraflara açıklamasına, satmasına veya kiralamasına yasaklar.

Website Güvenliği

Güvenlik İşlemleri

Dr. Jameel Al Qudsi Group'un web sitesi, çeşitli kontrol prosedürleri, şifreler ve fiziksel erişim kontrolleri gibi farklı güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Dr. Jameel Al Qudsi Group web sitesi ayrıca, kullanıcıların sağladığı verilerin yanlışlıkla kaybolmamasına, yanlış kullanılmamasına veya değiştirilmemesine yönelik çeşitli mekanizmalar kullanmaktadır. Bu denetimler, veri gizlilik ilkelerini ve düzenli veri tabanı yedeklerini içerir. Dr. Jameel Al Qudsi Group, Kullanıcıların kişisel bilgilerinin kaybolması, kötüye kullanılması veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemler alacaktır. Dr. Jameel Al Qudsi Group tüm kişisel bilgileri güvenli (parola ve güvenlik duvarıyla korunan) sunucularında saklar. Dr. Jameel Al Qudsi Group, İnternet üzerinden veri iletişiminin doğal olarak güvensiz olduğu konusuna kullanıcılarının dikkatini çekmek ister ve Dr. Jameel Al Qudsi Group, internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemez. Kullanıcılar, şifrelerini ve kullanıcı bilgilerini gizli tutmaktan sorumludur. Dr. Jameel Al Qudsi Grubu, web sitesine güvenli giriş yaptıktan sonra kullanıcılardan bir daha şifrelerini istemeyecektir.

Sorgulama

Veri güvenliği personeli, Dr. Jameel Al Qudsi Group'un güvenlik çerçevelerinin, mekanizmalarının ve süreçlerinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlarken, Dr. Jameel Al Qudsi Group'un süreçleri ve depolanmasıyla ilgili bilgilerin güvenliği, tümüne erişen veya onun bir parçası olan herkesin sorumluluğu altındadır.

Politikalar ve İşlemler

Dr. Jameel Al Qudsi Group'un Kullanıcı bilgilerine görüntülenmesine erişimi sınırlandırmak için iç politika ve prosedürleri vardır Kişisel Bilgiye Erişim

Dr. Jameel Al Qudsi Group, kayıtlarını geçerli ve doğru tutmak için her türlü çabayı göstermektedir. Dr. Jameel Al Qudsi Group, Kullanıcılar tarafından haber edildiğinde gerekli değişiklikleri yapacaktır.Dr. Jameel Al Qudsi Group'un veritabanlarında yer alan bilgileri görüntülemek, güncellemek veya silmek için kullanıcılar çalışma ekibiyle iletişime geçmelidir. .

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Dr. Jameel Al Qudsi Group kanun ve mevzuatttaki değişiklikleri yansıtmak için zaman zaman gizlilik politikasında değişiklikler yapabilir veya gerektiği gibi Dr. Jameel Al Qudsi Group teknolojisini, uygulamalarını ve hizmet sunumlarını geliştirir veya değiştirir. Dr. Jameel Al Qudsi Group, zaman zaman en son gizlilik politikasını gözden geçirmek için Kullanıcıların web sitesini ziyaret etmelerini önerir.

"
Made with by Tashfier

loading gif
feedback